שותפות עסקית

מאת: עו"ד אלי שמעוני

באופן עקרוני, יש לרשום ברשם השותפויות כל שותפות עסקית שהוקמה לשם ניהול עסק (למעט שותפות בין חקלאים לשם מיזם משותף בקשר עם עיבוד אדמה), וזאת תוך חודש ממועד הקמתה.
יודגש כי כאמור בסעיף 6 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975, אי רישום השותפות איננו מהווה תנאי לעצם קיום השותפות (וזאת להבדיל מחברה, למשל, אשר לגביה הרישום ברשם החברות מהווה תנאי לעצם קיומה). יחד עם זאת, אי רישום השותפות מטיל על כל אחד מהשותפים קנס כספי עבור כל יום שבו היא לא נרשמה.
רישום השותפות מתבצע באמצעות שיגור בקשה לרישום שותפות לרשם השותפויות, אשר חתומה על ידי כל השותפים, ואשר כוללת את הפרטים הבאים: שם השותפות; מהות העסק,  מקומו הראשי של העסק, פרטי השותפים, שמות השותפים שמורשים לנהל את ענייני השותפות ולחתום בשמה, אלא אם כן כולם מורשים לכך, ותקופת קיומה של השותפות (ככל שנקבעה כזו). במקרה של רישום שותפות מוגבלת, יש לצרף בנוסף גם הסכם/תקנון שותפות. כמו כן, כרוך רישום השותפות בתשלום אגרות.

סוגי שותפות עסקית.

כיום קיימים ארבעה סוגי שותפויות בארץ:

1. שותפות כללית: זוהי למעשה השותפות הרגילה והנפוצה ביותר. במסגרת שותפות זו, כל אחד מהשותפים אחראי ללא הגבלה על כל חובות השותפות. מספר השותפים המירבי הינו 20, למעט במקרה של שותפויות מקצועיות של עו"ד ורו"ח, שבהן אין הגבלה כזו.
2. שותפות מוגבלת: שותפות שבה ישנו לפחות שותף כללי אחד, אשר אחראי על כל חובות השותפות, וכן לפחות שותף מוגבל אחד, אשר אחראי לחובות השותפות רק בשיעור הסכום שהוא הכניס להון השותפות.
3. שותפות חוץ: שותפות שהוקמה מחוץ לישראל, ומעוניינת לנהל עסקים בישראל.
4. שותפות חוץ מוגבלת: שותפות שהוקמה מחוץ לישראל, ומעוניינת לנהל עסקים בישראל.

תחולת פקודת השותפויות.

עקרונית, הוראות פקודת השותפויות (נוסח חדש), תשל"ה-1975, תחולנה על מכלול חובותיהם, זכויותיהם, ויחסיהם המשפטיים של השותפים.

יחד עם זאת, חשוב לזכור כי ניתן להתנות על חלק גדול של הוראות הפקודה. לכן, במידה והשותפים מעוניינים שהוראות מסויימות של הפקודה, אשר ניתן להתנות עליהן, לא תחולנה על השותפות ביניהם, אזי עליהם לערוך הסכם שותפות ביניהם, במסגרתו יוכלו להתנות על אותן הוראות, ולקבוע הסדרים חוקיים אחרים, וזאת כראות עיניהם, ולפי שיקול דעתם ומומלץ כמובן בסיוע ייעוץ משפטי.

בכל מקרה אחר בו לא נערך הסכם שותפות בין הצדדים, או במידה ונערך הסכם כזה, אך לא נכללו בו התניות על הסעיפים שבפקודת השותפויות שניתן להתנות עליהם, תחולנה כאמור הוראות פקודת השותפות על אותה שותפות עסקית, וביניהן ההוראות הבאות:

1. לא יתקבל שותף לשותפות בלי הסכמת כל השותפים הקיימים.
2. שום רוב של השותפים לא יוכל להרחיק שותף מן השותפות.
3. כל שותף רשאי להשתתף בניהול עסקי השותפות.
4. חילוקי דעות שיתגלעו בעניינים רגילים הקשורים בעסקי השותפות יוכרעו ברוב של השותפים,  אך אין לעשות שינוי במהותם של עסקי השותפות בלי הסכמת כל השותפים הקיימים.
5. שותף אינו זכאי לשכר בעד עבודתו בעסקי השותפות.
6. השותפות תשפה כל שותף בעד תשלומים ששילם ובעד חבויות אישיות שחב בהן בניהול הרגיל והנכון של עסקי השותפות או בשל דבר שהיה הכרח לעשותו לשם קיום עסקיה או רכושה של השותפות.
7. מת אחד השותפים או הוכרז פושט רגל תפורק השותפות לגבי כל השותפים.

לפיכך, מי שמעוניין להקים שותפות עסקית תוך התנייה על הוראות פקודת השותפויות, מומלץ לו להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום, לשם עריכת הסכם שותפות מקצועי שיגן עליו כראוי.

אלי שמעוני, משרד עורכי דין בהרצליה ובתל אביב, עוסק בתחום האזרחי/מסחרי ובייצוג תובעים ונתבעים. פנו אלינו בכל שאלה ונשמח לסייע.
במייל: [email protected], טלפון: 09-8669556, 03-5507155.
האמור לעיל הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו בא להחליף ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית הדרושה, בדרך כלל, טרם נקיטת הליכים משפטיים.

img

עו"ד אלי שמעוני

עו"ד אלי שמעוני בוגר תואר ראשון במשפטים (LL.B) ובעל תואר שני במנהל עסקים (MBA) ומביא ידע משפטי עשיר בתחומי התמחותו. בנוסף, עו"ד שמעוני בוגר קשת רחבה של הסמכות מקצועיות בתחומי המשפט האזרחי, הבנקאות, הציות, הקניין הרוחני, הממשל התאגידי ועוד… תחומי העיסוק העיקריים של עו"ד שמעוני: ליטיגציה אזרחית ומסחרית, תובענות ייצוגיות, גישור ובוררות, קניין רוחני, חברות, תביעות ייצוגיות, מקרקעין, צוואות וירושות, תביעות כספיות, מטבעות קריפטוגרפיים, בנקאות, ציות והשקעות.

    לייעוץ וקביעת פגישה השאירו פרטים ונחזור בהקדם: