הפרת חוזה

מאת: עו"ד אלי שמעוני

אחד הכללים הבסיסיים ביותר בדיני החוזים הינו "חוזים יש לקיים". זהו כלל אשר מקובל לא רק בשיטת החוזים של ארצנו, כי אם גם בשיטות חוזים רבות אחרות. ברם, למרבה הצער, התופעה של הפרת חוזה איננה בגדר תופעה נדירה, וכמובן שגם המחוקק היה מודע לכך, ועל כן הוא קבע שורה של הוראות הקובעות כיצד יש לנהוג במקרה של הפרת החוזה, ומהם הסעדים המגיעים לצד שנפגע עקב כך. החוק העיקרי אשר מסדיר את סוגיית הפרות החוזה בארץ הינו חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, המכונה גם "חוק התרופות".

סוגי ההפרות:

על פי החוק, קיימים שני סוגים של הפרות: הפרה רגילה, והפרה יסודית.

(א) הפרה רגילה – הינה כל מעשה או מחדל שהינם בניגוד לחוזה. כך קובע סעיף 1 (א) לחוק התרופות.
לדוגמא, במסגרת הסכם מכר דירה, סוכם כי הקונה ישלם את התשלום האחרון עבור הדירה במועד כלשהו, אך הקונה שילם אותו רק למחרת אותו מועד.
צד שנפגע מהפרה רגילה, רשאי לבטל את ההסכם רק לאחר שניתן לצד המפר הזדמנות לתקן את ההפרה תוך זמן סביר, והמפר לא עשה כן. יחד עם זאת, הצד שנפגע לא יהיה רשאי לבטל את ההסכם במקרה כזה, במידה וביטול החוזה היה בלתי צודק בנסיבות העניין, והמפר התנגד לביטול תוך זמן סביר לאחר מתן הודעת הביטול.
(ב) הפרה יסודית – הינה הפרה אשר אדם סביר לא היה חותם על החוזה לו ידע מראש שהיא תתרחש, או שהצדדים הסכימו לגביה במסגרת החוזה שתיחשב כיסודית. כך קובע סעיף 6 לחוק התרופות.
אם נחזור לאותו הסכם מכר דירה, ההפרה היסודית תתרחש במקרה שהקונה לא שילם בכלל את התשלום האחרון.
צד שנפגע מהפרה יסודית, רשאי לבטל את החוזה בגינה, וזאת מבלי לתת לצד המפר הזדמנות לתקנה.

אם החוזה ניתן להפרדה לחלקים שונים, וההפרה הייתה רגילה, הצד שנפגע הינו רשאי לבטל רק את אותו החלק שהופר. אולם, אם ההפרה הייתה יסודית, אזי הצד הנפגע רשאי לבטל את החוזה כולו או רק את החלק שהופר, וזאת לפי בחירתו. משבוטל החוזה, כל צד חייב להשיב לשני מה שקיבל ממנו, או לשלם לו את שוויו במידה וההשבה הייתה בלתי אפשרית/סבירה, או שהנפגע בחר בכך, וזאת במסגרת סעד ההשבה.

סעדים נוספים בגין הפרת חוזה.

בנוסף לסעד ביטול ההסכם, וסעד ההשבה, זכאי הנפגע גם לסעד אכיפה וכן לסעד פיצויים. את סעד האכיפה ניתן לקבל במקום סעד הביטול, ואילו את סעד הפיצויים ניתן לקבל בנוסף לסעד הביטול או סעד האכיפה. כלומר, הצד שנפגע יכול לבחור בין ביטול החוזה לאכיפת החוזה, כאשר בכל מקרה הוא רשאי לדרוש בנוסף גם פיצויים.

סעד האכיפה.

במידה והנפגע בוחר שלא לבטל את ההסכם, הוא זכאי לתבוע את אכיפת החוזה, למעט במידה והתרחש אחד מארבעת המקרים הבאים:
(1) החוזה אינו בר-ביצוע – כלומר, לא ניתן לבצע את ההסכם באופן מעשי.
(2) החוזה הינו חוזה למתן שירות אישי, והצד המפר אינו מעוניין לספק את השירות האישי לצד הנפגע.
(3) ביצוע צו האכיפה דורש מידה בלתי סבירה של פיקוח מטעם בית משפט או לשכת הוצאה לפועל;
(4) אכיפת החוזה הינה בלתי צודקת בנסיבות הענין.

במסגרת ע"א 5131/10 אזימוב נ' בנימיני, קבע בית המשפט העליון כי אין בנמצא רשימת כללים בררוה סדורה לפיה ניתן לקבוע מתי אכיפת החוזה הינה בלתי צודקת בנסיבות העניין, אלא יש להתחשב בנסיבות הייחודיות של כל מקרה ומקרה.

סעד הפיצויים בעת הפרת חוזה.

כאמור, את סעד הפיצויים ניתן לקבל בנוסף לסעד ביטול ההסכם או סעד האכיפה.
צד נפגע יכול לתבוע פיצויים בגין הגורמים הבאים:

• פיצויים בגין נזקים שנגרמו לו עקב הפרת החוזה, בתנאי שהמדובר בנזקים שניתן היה לצפותם מראש במקרה שהחוזה יופר.
• ספק שהפר התחייבות לספק מוצר ללקוח, וכתוצאה מהפרת ההתחייבות נאלץ הלקוח לקנות את אותו מוצר ממקום אחר במחיר גבוה יותר – הספק יחויב לשלם ללקוח פיצויים בגובה ההפרש שבין המחיר שהלקוח היה אמור לשלם ובין המחיר שהלקוח נאלץ לשלם בפועל.
• צד לחוזה שהפר התחייבות לשלם כסף, יחויב לשלם גם פיצויים בגובה הפרשי ריבית על אותו הסכום.
• פיצויים בגין נזקים נפשיים, שאינם כספיים, שגרמו לצד הנפגע עקב הפרת החוזה, וזאת בהתאם לשיקול דעת בית המשפט. בפועל, בתי המשפט נוטים לפסוק פיצויים אלו במקרים נדירים למדי.

הפרת הסכם הינו נושא מורכב ועתיר השלכות והיבטים, ועל כן מומלץ מאד להיעזר לשם כך בעו"ד שהינו בקיא ומנוסה בנושא זה.

אלי שמעוני, משרד עורכי דין בהרצליה ובתל אביב, עוסק בתחום האזרחי/מסחרי ובייצוג תובעים ונתבעים. פנו אלינו בכל שאלה ונשמח לסייע.
במייל: [email protected], טלפון: 09-8669556, 03-5507155.
האמור לעיל הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו בא להחליף ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית הדרושה, בדרך כלל, טרם נקיטת הליכים משפטיים.

img

עו"ד אלי שמעוני

עו"ד אלי שמעוני בוגר תואר ראשון במשפטים (LL.B) ובעל תואר שני במנהל עסקים (MBA) ומביא ידע משפטי עשיר בתחומי התמחותו. בנוסף, עו"ד שמעוני בוגר קשת רחבה של הסמכות מקצועיות בתחומי המשפט האזרחי, הבנקאות, הציות, הקניין הרוחני, הממשל התאגידי ועוד… תחומי העיסוק העיקריים של עו"ד שמעוני: ליטיגציה אזרחית ומסחרית, תובענות ייצוגיות, גישור ובוררות, קניין רוחני, חברות, תביעות ייצוגיות, מקרקעין, צוואות וירושות, תביעות כספיות, מטבעות קריפטוגרפיים, בנקאות, ציות והשקעות.

    לייעוץ וקביעת פגישה השאירו פרטים ונחזור בהקדם: