התקשרו עכשיו: 03-5507155

דף הבית > בלוג
20
יונ
img

"חברה ציבורית" מוגדרת במסגרת סעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט-1999, כך: "חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מ...

קרא עוד >
דילוג לתוכן