אכיפה מנהלית

מאת: עו"ד אלי שמעוני

אכיפה מנהלית היא סמכות ענישה מעין שיפוטית המוקנת לרשויות שונות. בכל הקשור לניירות ערך סמכות זו קיימת לרשות ניירות ערך והיא מוסדרת בחוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011. סמכות זו מאפשרת לרשות לניירות ערך, כאשר היא חושדת שהתבצעה או מתבצעת הפרה של אחד מהחוקים הבאים – חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 – לבחור האם להגיש כתב אישום פלילי, להטיל עיצום כספי או לפנות להליכים של בירור ואכיפה מנהלית. הצורך באכיפה מנהלית נבע ממורכבותם והתמשכותם של ההליכים הפליליים ונועד לאפשר דרך נוספת, מהירה ופשוטה יותר, להטיל סנקציות על מי שמפר את אחד מהחוקים האמורים. ההליכים מתקיימים בפני מותב של שלושה חברים הממונים מתוך ועדת האכיפה המנהלית ברשות ניירות ערך. מאחר שלא מדובר בהליכים פליליים בבית משפט, ניתן לפנות להליך אכיפה מנהלית רק בעבירות של רשלנות או אחריות קפידה, ולא ניתן כמובן להטיל עונשי מאסר בהליך מסוג זה. הסנקציות שניתן להטיל במסגרת הליכי אכיפה מנהלית הן: עיצום כספי, תשלום לנפגע העבירה, חיוב המפר בנקיטת פעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה, איסור על המפר לכהן כנשוא משרה בכירה בגוף מפוקח וביטול או התלייה של רישון, אישור או היתר לעסוק בתחומי ניירות ערך וייעוץ השקעות. עוד חשוב לציין כי משהוחלט על נקיטת אכיפה מנהלית לא ניתן יהיה להגיש אישום פלילי בנוגע לאותה העבירה.

מתי יוחלט על קיום הליכי אכיפה מנהלית.

כאמור, ההחלטה לאיזו מסלול ענישה לפנות שמורה לרשות ניירות ערך, והיא מתבצעת על פי אמות מידה שהוגדרו מראש. כפי שצויין, חומרת העבירה מהווה את השיקול הראשוני והמרכזי בהחלטה לאיזה מסלול ענישה לפנות, כאשר רק בעבירות שאינן מוגדרות כחמורות ניתן יהיה לפנות להליכים מנהליים. כך לדוגמא אם בהפרה יש אלמנטים של תרמית או שהיא בוצעה בשיטתיות ולאורך זמן היא תחשב הפרה חמורה שלא מתאימה להליך המנהלי. גם לזהות המפר יש השפעה וכאשר מדובר בהתנהגות שחוזרת על עצמה יפחתו הסיכויים להליכים מנהליים. כמו כן נלקחת בחשבון המדינייות הכללית של רשות ניירות ערך בנושא החל מדרך הטיפול במקרים דומים בעבר ועד לשאלה מה יוביל להרתעה אפקטיבית יותר. גם טיבן ועצמתן של הראיות, והיכולת לאסוף ראיות נוספות מהווים שיקולים בקבלת ההחלטה לגבי מסלול האכיפה.

ניהול הליכי האכיפה המנהלית.

משהחליטה רשות ניירות ערך על פתיחת הליכים מנהליים כנגד אדם או כנגד חברה עליה לעשות כך בהחלטה מנומקת ולמנות מותב לדיון מתוך ועדת האכיפה. על יו"ר המותב למסור למפר הודעה על פתיחה בהליך המנהלי שתכלול בין היתר את פירוט המעשה המהווה את ההפרה וכל העובדות הקשורות לכך. למפר המקבל הודעה כאמור, שמורה הזכות לטעון את טענותיו בכתב תוך 45 יום ממשלוח ההודעה. בשלב זה מומלץ ביותר להיוועץ בעורך דין הבקיא בדיני ניירות ערך בכלל ובאכיפה המנהלית בפרט, על מנת שיסייע בניסוח התגובה להודעה. לאחר מכן יחלו דיוני המותב בנושא, כאשר למפר זכות להיות נוכח בכל הדיונים. חשוב לציין כי למרות שאין למפר זכות מוקנית, כמו במשפט פלילי, לייצוג משפטי, הרשות לא תמנע ממפר להיוועץ בעורך דינו במהלך הדיונים. ההמלצה היא כן לפנות לייעוץ משפטי בכדי לוודא שזכויותייך נשמרות באופן מלא במהלך ההליכים המנהליים. במהלך הדיונים בהליך המנהלי ניתן לשמוע עדיות ולהציג ראיות, כאשר יש לזכור שדיני הראיות אינם חלים על הליכים מנהליים. החלטת המותב בסיום ההליך תהיה מנומקת ובכתב ותשלח למפר. על החלטות בהליכי אכיפה מנהלית ניתן לעתור לבית המשפט לעניינים מנהליים שלו הסמכות לאשר את החלטת המותב, לבטלה או לשנותה.

אלי שמעוני, משרד עורכי דין בהרצליה ובתל אביב, עוסק בתחום האזרחי/מסחרי ובייצוג תובעים ונתבעים. פנו אלינו בכל שאלה ונשמח לסייע.
במייל: [email protected], טלפון: 09-8669556, 03-5507155.
האמור לעיל הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו בא להחליף ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית הדרושה, בדרך כלל, טרם נקיטת הליכים משפטיים.

img

עו"ד אלי שמעוני

עו"ד אלי שמעוני בוגר תואר ראשון במשפטים (LL.B) ובעל תואר שני במנהל עסקים (MBA) ומביא ידע משפטי עשיר בתחומי התמחותו. בנוסף, עו"ד שמעוני בוגר קשת רחבה של הסמכות מקצועיות בתחומי המשפט האזרחי, הבנקאות, הציות, הקניין הרוחני, הממשל התאגידי ועוד… תחומי העיסוק העיקריים של עו"ד שמעוני: ליטיגציה אזרחית ומסחרית, תובענות ייצוגיות, גישור ובוררות, קניין רוחני, חברות, תביעות ייצוגיות, מקרקעין, צוואות וירושות, תביעות כספיות, מטבעות קריפטוגרפיים, בנקאות, ציות והשקעות.

    לייעוץ וקביעת פגישה השאירו פרטים ונחזור בהקדם: