דירקטור חיצוני

מאת: עו"ד אלי שמעוני

דירקטור חיצוני (דח"צ) הינו דירקטור שאמור לבקר באופן אובייקטיבי ונטול אינטרסים את פעילות החברה, ולוודא שהיא משרתת את רצונם ועניינם של כלל בעלי המניות, לרבות בעלי מניות המיעוט, ולא רק את טובתם של בעלי השליטה בחברה.
בהתאם לכך, קובע סעיף 239 (א) לחוק החברות, תשנ"ט-1999, כי לכל חברה ציבורית שנסחרת בבורסה (וכן חברה פרטית שהינה חברת איגרות חוב), יהיו לפחות שני דירקטורים חיצוניים.
במסגרת ת"א 48851-02-12 מטרת מיזוג חברות בע"מ ואח' נ' אולטרה שייפ מדיקל בע"מ ואח', נקבע כי הטלת חובת מינוי של דירקטורים חיצוניים הינה הכרח של המציאות היומיומית בחברות הציבוריות, שבמסגרתה קיימים בעלי אינטרסים רבים המיוצגים בדירקטוריון. ברם, מאחר וני"ע של החברות ציבוריות נסחרים בבורסה ומוחזקים על ידי הציבור, נוצרה סיטואציה שבה בעלי המניות מן הציבור המחזיקים זרזיפי מניות אינם מיוצגים בדירקטוריון. החשש הוא שזכויותיהם תקופחנה ושהחברה תפעל רק לטובת בעלי המניות "המיוצגים" בדירקטוריון, ומכאן נולד הצורך במינוי דח"צים אשר יגנו גם על זכויותיהם של בעלי המניות הללו.

הוראות להבטחת את אי-תלותו של דח"צ.

על מנת לוודא כי הדח"צ יפעל גם להגנת בעלי מניות המיעוט מן הציבור, תוך ניתוק מההאינטרסים של בעלי השליטה בחברה, קבע החוק שורה של הוראות שנועדו להבטיח את עצמאותו ואי תלותו של הדח"צ, וביניהן:

* על הדח"צ להתמנות ע"י האסיפה הכללית ברוב של שליש מקרב בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה.
* על הדח"צ להיות נטול קשרים עסקיים/מקצועיים עם בעל השליטה בחברה, ובמידה ואין בחברה בעל שליטה, אזי עם יו"ר הדירקטוריון, המנכ"ל, בעל מניות מהותי או בעל המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, וזאת כפי שקובע סעיף 240 לחוק החברות.
* על הדח"צ להיות בעל כשירות מקצועית או בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, ובלבד שלפחות אחד הדירקטורים החיצוניים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.
* על הדח"צ לכהן בועדת הביקורת של החברה, על מנת לייצג את הציבור בבחינת העסקאות שבין החברה ובעלי העניין שנידונים במסגרת הועדה.
* תקופת כהונתו של הדח"צ הינה 3 שנים, והיא ניתנת להארכה פעמיים ב-3 שנים נוספות בכל פעם, אף זאת בכפוף לתנאי החוק, ותו לא.
* החברה רשאית לפטר את הדח"צ ולהפסיק את כהונתו רק בנסיבות חריגות לפיהן הוא אינו עומד עוד בתנאי הכשירות או במקרה שהדירקטוריון קבע שהדירקטור הפר את חובת האמונים שלו לחברה. זאת, בניגוד לדירקטור רגיל, אותו יכולה האסֵיפה הכללית לפטר בכל עת. דבר זה נועד כמובן כדי לאפשר לדירקטור החיצוני לפעול ללא חשש מפני בעל השליטה או חברי הדירקטוריון אשר מונו על ידו.
* אין לחברה אפוא כל שליטה על קביעת הגמול שיקבל הדח"צ, והוא אינו רשאי לקבל, נוסף על הגמול שלו הוא זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה.

 מהות תפקידו של הדירקטור החיצוני.

בעוד שדירקטורים רגילים אמורים לדאוג בראש ובראשונה לאינטרסים של החברה, אך גם לאינטרסים הספציפיים של בעלי המניות שמינו אותם, הדירקטורים חיצוניים אמורים למעשה לשמש כמעין "כלבי שמירה" של בעלי המניות מן הציבור, וזאת כפי שנקבע בע"פ 1828/93 בנק למסחר נ' מדינת ישראל.

הדח"צים משמשים כשלוחי הציבור וכנציגיהם של החוק והסדר בחברה, ומפקחים מתוך דירקטוריון החברה על פעילותה התקינה ועל ציותה להוראות הקוגנטיות שבחוק. עליהם לפעול באופן חסר פניות ונטול השפעות חיצוניות, וכמי שמייצגים את טובת הציבור, אשר ממנו נשלח לפעול בחברה (ת"פ 1168/94 מדינת ישראל נ' תכן הנפקות בע"מ). תפקיד הדירקטור החיצוני הוא של מעין מפקח-על המופקד על הפיקוח לזרימת המידע השוטף ולמיצוי הגילוי הנאות (בש"א 3114/99 אורי כרוך נ' תדביק בע"מ).

אלי שמעוני, משרד עורכי דין בתל אביב ובהרצליה, עוסק בתחום האזרחי/מסחרי, עוסק בדיני חברות ותאגידים ובייצוג תובעים ונתבעים. פנו אלינו בכל שאלה ונשמח לסייע.
במייל: [email protected], טלפון: 09-8669556, 03-5507155.
האמור לעיל הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו בא להחליף ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית הדרושה, בדרך כלל, טרם נקיטת הליכים משפטיים.

img

עו"ד אלי שמעוני

עו"ד אלי שמעוני בוגר תואר ראשון במשפטים (LL.B) ובעל תואר שני במנהל עסקים (MBA) ומביא ידע משפטי עשיר בתחומי התמחותו. בנוסף, עו"ד שמעוני בוגר קשת רחבה של הסמכות מקצועיות בתחומי המשפט האזרחי, הבנקאות, הציות, הקניין הרוחני, הממשל התאגידי ועוד… תחומי העיסוק העיקריים של עו"ד שמעוני: ליטיגציה אזרחית ומסחרית, תובענות ייצוגיות, גישור ובוררות, קניין רוחני, חברות, תביעות ייצוגיות, מקרקעין, צוואות וירושות, תביעות כספיות, מטבעות קריפטוגרפיים, בנקאות, ציות והשקעות.

    לייעוץ וקביעת פגישה השאירו פרטים ונחזור בהקדם: