אכיפת פסק חוץ

מאת: עו"ד אלי שמעוני

במציאות של ימינו, בה נעשות עסקאות ופעילויות בינלאומיות רבות יחד עם חיי מסחר הגלובליים הולכים ומתפתחים, כמות הסכסוכים המשפטיים אשר הצדדים להם הם ממדינות שונות הולכת וגדלה.
כלל יסוד במשפט הבינלאומי הוא כי פסק דין שניתן במדינה זרה אינו מוכר, כשלעצמו, במדינה אחרת שבה מבקשים לאוכפו או להכיר בו. על כן, אכיפת פסק חוץ נדרשת כחלק מפעילות מסחרית בינלאומית או הליכים משפטיים אישיים (משפחה וירושה), לצורך פתרון סכסוכים משפטיים חוצי גבולות אלו.

הכללים לאכיפת פסק חוץ.

הכללים לעניין אכיפת פסקי חוץ, מפורטים בחוק אכיפת פסקי-חוץ, תשי"ח-1958. עפ"י החוק, ניתן להגיש בקשה לאכיפת פסק חוץ לבית המשפט תוך 5 שנים מיום מתן הפסק. לפסקי דין, אשר ניתנו כנגד אדם או יישות משפטית (תאגיד), במדינה זרה, אין תוקף משפטי בישראל. על פי החוק המוזכר לעיל, ניתן לאכוף פסק הדין הזר בתנאים מסויימים. התנאים הבסיסיים, שיש לעמוד בהם על מנת להכריז על פסק החוץ כתקף בישראל:

א. הפסק ניתן במדינה שלפי דיניה בתי המשפט שלה היו מוסמכים לתתו;
ב. הפסק אינו ניתן עוד לערעור (פסק דין חלוט);
ג. החיוב שבפסק ניתן לאכיפה על פי הדינים של אכיפת פסקי דין בישראל, ותכנו של הפסק אינו סותר את תקנת הציבור;
ד.  הפסק הוא בר-ביצוע במדינה בה הוא ניתן.

נדרש גם קיומו של הסכם (אמנה) בין מדינת ישראל לבין המדינה הזרה בה ניתן הפסק בו ישראל התחייבה להכיר בפסק החוץ (אלא אם ראה בית המשפט שמן הדין ומן הצדק לאשר הפסק אף אם לא קיים הסכם כזה). בית-המשפט העליון קבע, בע"א 3081/12 דאבל קיי מוצרי דלק בע"מ נ' גזפרום טרנסגז אוכטה בע"מ, כי די בכך שהוכחה אפשרות תיאורטית לאכיפת פסקי-דין ישראליים במדינה שאינה חברה באמנה, כדי לעמוד בדרישת ההדדיות, והתיר אכיפת פסק-דין המטיל חיובים כספיים כבדים על חברה ישראלית.

ללא עמידה בתנאים אלו, לא ניתן לאכוף פסק החוץ בישראל.

הגנה מיישום פסק דין שניתן מחוץ לישראל.

ניתן להתגונן מאכיפת פסק חוץ בישראל במספר דרכים, ואלו הם:

א. הפסק הושג במרמה;
ב. האפשרות שניתנה לנתבע לטעון טענותיו ולהביא ראיותיו לפני מתן הפסק לא היתה, לדעת בית המשפט, סבירה;
ג. הפסק ניתן על ידי בית משפט שלא היה מוסמך לתתו על-פי כללי המשפט הבין-לאומי הפרטי החלים בישראל;
ד. הפסק נוגד פסק דין אחר שניתן באותו ענין בין אותם בעלי דין ושעודנו בר-תוקף;
ה. בעת הגשת התביעה בבית המשפט במדינה הזרה היה משפט תלוי ועומד, באותו ענין ובין אותם בעלי דין, בפני בית משפט או בית דין בישראל.
ו. פסק-חוץ לא יוכרז אכיף אם אכיפתו עלולה לפגוע בריבונותה של ישראל או בבטחונה.

הכרה בפסק דין שניתן מחוץ לישראל:

הכרה בפסק חוץ, הינו עניין הצהרתי בלבד ולא ניתן לבצע פעולות אכיפה בעקבות הכרה זו.

התנאים לכך:

א. חל עליו הסכם עם מדינת חוץ;
ב. ישראל התחייבה באותו הסכם להכיר בפסקי חוץ מאותו סוג;
ג. ההתחייבות אינה חלה אלא על פסקי חוץ הניתנים לאכיפה על פי חוק בישראל;
ד. נתמלאו בו תנאי ההסכם.

פסק דין מנחה בתחום הינו פסק דינו של כבוד בית המשפט העליון בע"א 970/93 היועץ המשפטי לממשלה נ' אגם, שם מובא הדיון בעניין דרכי האכיפה ו/או ההכרה של פסק חוץ בישראל.

אלי שמעוני, משרד עורכי דין בתל אביב ובהרצליה, עוסק בתחום האזרחי/מסחרי, באכיפת פסקי חוץ, בייצוג תובעים ונתבעים. פנו אלינו בכל שאלה ונשמח לסייע.
במייל: [email protected], טלפון: 09-8669556, 03-5507155.
האמור לעיל הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו בא להחליף ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית הדרושה, בדרך כלל, טרם נקיטת הליכים משפטיים.

img

עו"ד אלי שמעוני

עו"ד אלי שמעוני בוגר תואר ראשון במשפטים (LL.B) ובעל תואר שני במנהל עסקים (MBA) ומביא ידע משפטי עשיר בתחומי התמחותו. בנוסף, עו"ד שמעוני בוגר קשת רחבה של הסמכות מקצועיות בתחומי המשפט האזרחי, הבנקאות, הציות, הקניין הרוחני, הממשל התאגידי ועוד… תחומי העיסוק העיקריים של עו"ד שמעוני: ליטיגציה אזרחית ומסחרית, תובענות ייצוגיות, גישור ובוררות, קניין רוחני, חברות, תביעות ייצוגיות, מקרקעין, צוואות וירושות, תביעות כספיות, מטבעות קריפטוגרפיים, בנקאות, ציות והשקעות.

    לייעוץ וקביעת פגישה השאירו פרטים ונחזור בהקדם: